magyar fejlec2

Az ELTE professzora tanított a Balassiban

2011. március 12.

A legjobbaknak a legjobbat… Ez a gondolat vezérelt bennünket, magyartanárokat akkor, amikor meghívtuk gimnáziumunkba Dr. Adamik Tamás professzor urat, az ELTE BTK klasszika-filológus professzor emeritusát, hogy az emelt szinten tanuló maturandusainknak Vergilius és Radnóti költészetének párhuzamos elemeit – mintegy a téma zárásaként – mutassa be.

A latin szakosaink számára kedves, régi emlékek felidézésére, az egykori – több évtizedes – visszatekintésre is alkalmas volt ez a kiemelt program, hiszen ez a rendkívüli tudással rendelkező fantasztikus egyéniség, tanára is volt az egyetemi éveik alatt kollégáinknak Adamik Tamás professzor úr  neve fogalom az ELTE fakultásain. Munkássága kiemelkedő jelentőségű, generációk nőttek fel keze alatt, s ismertek meg egy olyan világot, ami a klasszikus műveltség magasabb szintjét mutatja be.
Ez év márciusában felkértük a professzor emeritust, hogy végzős diákjaink számára „Nem középiskolás fokon…” is beszéljen Radnóti eclogáiról, tárja a diákok elé azt a hipotézisét, miszerint a hiányzó Hatodik ecloga éppen a 2012-es évben megválasztott Ország verse: Radnóti Miklós: Nem tudhatom… kezdetű költeményével azonos. Ez az igazi varázslat, amelyen a 12. c osztály minden jelen lévő tanulója, az emelt szinten tanuló 11. és 12. évf. további  kiválasztott diákjai részt vehettek. Ilyen megtiszteltetésben lehetett részük, ami számunkra azt az irányt erősítette meg , hogy a tehetséggondozás milyen kiemelt feladat a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban. Intézményünk vezetői messzemenően támogatták a kezdeményezést, ami az egyik legfontosabb tényező minden igyekvő, motivált pedagógus számára.Olyan varázslatban volt részük a tanulóknak, és tanáraiknak,  ami egy rendkívül magas szintű előismeret mellett fogadható be, hiszen a latinos-klasszikus  műveltség és a szerteágazó irodalmi műismeret egyszerre társult, ami már csak  az értő befogadó számára adatik meg. Tanítványaink méltóak voltak erre, mivel a professzor úr elismeréssel szólt diákjaink felkészültségéről és affinitásáról a humán műveltségi területük színvonalát  látva.
Ez a nagyszerű filosz, irodalmár, szónok, a latin nyelv professzora igazi emléket hagyott számunkra, s így,  választott érettségi tételük feldolgozását autentikus előadóként zárta. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani Adamik Tamás professzor úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat, s bízunk benne, hogy sok hasonló, rendkívül magas színvonalú, különleges élményben lehet még részük az arra érdemes diákjainknak. 

 

 Prof. Dr. Adamik Tamás (professzor emeritus - ELTE  BTK Klasszika-filológia - Latin Tanszék)
és a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium érintett tanárai:
Dr. Zelniczky Erzsébet (magyar-latin), Dr. Kiss Gáborné (latin), Faragó Ildikó (magyar-latin), Kaszab László (magyar-latin), Sélley Zoltán (magyar-történelem)

Adamik professzor úr az előadáson részt vett diákok és tanárok körében