Tisztújító őszi taggyűlés

2017. október 23.

A közelmúltban tartotta őszi taggyűlését a több mint 60 főt számláló iskolai szervezet, ahol az „örökös tag” megtisztelő címet adományozták az elnökség két korábbi tagjának, Blankó Miklósnak és Jónás Georginának. Továbbá tisztújítást is tartottak, ahol az elnökség új tagjaivá választották Stubnya János Domonkost és Ilyés Csengét.

A tisztújításon kívül tájékoztató hangzott el az októberi diákutaztatási programról, amelynek keretében Szatmárnémetibe látogathatnak el az érdeklődő diákok.

A helyi szervezet új gazadasági vezetője, Ilyés Csenge - két osztálytársával együtt - a taggyűlés utáni napokban részt vett a Rákóczi Szövetség őszi vezetőképzőjén, Várpalotán és Veszprémben. Az eseményről bővebb beszámoló elérhető innen.

A helyi szervezet örökös tagjai

Blankó Miklós 2008 és 2016 között volt a Balassi diákja. 2013-ban alapító tagja a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének, a kezdetektől 2015 decemberéig elnökségi tag (gazdasági vezetői feladatokkal), majd pedig elnökségi tanácsadó. Nagy szerepe van a helyi szervezet működési feltételinek kialakításában, a rendezvények, diákutaztatások színvonalas szervezésében. Hagyományt teremtett a Rákóczi-nap évente történő megtartásával, illetve az ő ötletére került megrendezésre a Páva utcai Holokauszt Emlékközpont vándorkiállítása. Közösségépítő tevékenységével nemcsak a Rákóczi Szövetség, hanem a gimnázium szellemiségét is erősítette. Kitartása, szervezőkészsége, műveltsége mintaértékű volt az iskolai közösség számára. A Rákóczi Szövetség 2016-ban értékteremtő munkájáért kitüntetést adományozott neki. Blankó Miklós jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-történelem szakos hallgatója, a Mai Magyar Nyelvi Tanszék demonstrátora és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda munkatársa.

Jónás Georgina 2009 és 2017 között volt a Balassi Gimnázium tanulója. A 2013-as alapítástól a szervezet munkáját alelnökként. A Rákóczi Szövetség tagtoborzásában, illetve a rendezvények, diákutaztatások közösségi hangulatának megteremtésében töltött be kiemelkedő szerepet. Jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a helyi szervezetet iskolai szinten ismertté és népszerűvé tegye a diákok, pedagógusok és szülők számára is. Fontosnak tartotta, hogy a Rákóczi Szövetség és az egész iskola minél diákbarátabban működjön. Pozitív kisugárzásával, empatikus, elfogadó személyiségével példaértékű volt az iskolai közösség számára. A Rákóczi Szövetség 2017-ben értékteremtő munkájáért kitüntetést adományozott neki. Jónás Georgina a Balassi idén kitűnően érettségizett diákja, 2017 szeptemberétől pedig a Semmelweis Egyetem orvostanhallgatója.

A Rákóczi Szövetség helyi szervezetének elnöksége és tagsága örökös tagi cím adományázásával nem csak munkájukat szeretné elismerni és példát szeretne állítani a fiatalabb balassisok számára, hanem a szervezet és az iskola életében való további közreműködésre, tanácsaikra is számítana.