Rendhagyó ünneplés

2013. március 15.

Gimnáziumunk idén rendhagyó módon, akadályversennyel emlékezett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. Az osztályoknak tíz állomáson kellett végighaladniuk. Ezeken a különböző munkaközösségek által összeállított feladatokat kellett megoldaniuk, csupa olyan kérdéssel, amelyek kapcsolódtak a reformkor, valamint a forradalom és a szabadságharc eseményeihez.

A történelem és a magyar munkaközösségek kérdései a reformkor jeles alakjaival, 1848. március 15. eseményeivel és a szabadságharc hadtörténetével ismertették meg a diákokat. Az idegen nyelvi munkaközösségek a jeles naphoz kapcsolódó szövegek fordításait használták fel a feladatokhoz, az ének-zene állomáson a Kossuth-nóta közös eléneklésére is sor került. Elsőre nem is gondolnánk, hogy a természettudományok vagy éppen a matematika terén is ki lehet találni a nemzeti ünnephez illő gondolkodtató feladatokat. A kokárda színeinek kikeverésétől a korabeli ágyúk ballisztikáján át a huszárok (sakktáblán való) mozgatásáig széles – és színes – volt a skála.

A verseny a diákokon kívül a gimnázium tanári karát is megmozgatta. A feladatok összeállításában, a tanulók felkészítésében, a zsűrizésben kivétel nélkül minden pedagógus részt vett. Az osztályfőnökök kíséretében állomásról állomásra vonuló diákok számos, az ünnephez kapcsolódó ismerettel és élménnyel gazdagodtak.

Az akadályverseny eredménye a következőképpen alakult:

5-8. évfolyam:

1. 5. c osztály 404 pont

2. 8. a osztály 383 pont

3. 7. a osztály 363 pont

9-12. évfolyam:

1. 12. a osztály 395 pont

2. 9.b osztály 387 pont

3. 10. b osztály 383 pont