Királyhelmec és környéke - tanulmányút a Rákóczi Szövetség szervezésében

2019. június 28.

A szlovákiai Királyhelmec magyar gimnáziumának a vendégei lehetett iskolánk diákcsoportja a tanév utolsó napjaiiban. Az iskolalátogatást követően a Felvidék keleti részének nevezetességeivel ismerkedhettek az utazáson résztevő tanulóink.

A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében megvalósult tanulmányúton koszorút helyeztünk el a kiegyezés utáni miniszterelnökünk, Andrássy Gyula tőketerebesi mauzóleumánál, valamint a várvédő Dobó István dobóruszkai szarkofágjánál. Az utazás részeként meglátogattuk Nagyszelmenc falut is, amelyet 1945 után kettévágott az akkor meghúuzott szovjet-csehszlovák határ. A falu nagyszelmenci része a mai Szlovákia határtelepülése, míg a tőle elszakított Kisszelmenc ma Ukrajnában taláható. A kettézárt falura a határnál álló kettévágott székelykapu emlékeztet. A két kapurész között határátkelő bódék állnak, amelyeknek ízléstelenségük mellett is örülnünk kell, hiszen ma már gyalogos határátkelőhely van Nagy- és Kisszelmenc között.

A program, amelyen több mint 40 balassis diák vett részt, a Rákóczi Szövetség júniusi diákutaztatási pályázata révén valósult meg.

Csoportkép a királyhelmeci gimnázium aulájában
(Egy rendkívül nyitott szellemiségű, modern épülettel és technikai felszereltséggel rendelkező középiskola vendégei lehettünk)

Csoportkép a tőketerebesi Andrássy-kastély előtt
(Az épület volt a vidéki otthona  gróf Andrássy Gyula egykori miniszterelnökünknek, a budapesti Andrássy út névadójának. A politikus itt töltötte utolsó éveit, a kastély kertjében található neoreneszánsz mauzóleumban nyugszik - lásd a beszámolónk címe melletti kis képen fent!)