EQUAL CITIZENSHIP

 

Summary

A projekt 9 ország (Ciprus, Franciaország, Görögország, Izland, Lengyelország, Magyarország, Norvégia, Spanyolország, Törökország) részvételével valósult meg.

A projekt elsődleges célkitűzése az volt, hogy tudatosítsa a diákokban és tanárokban az emberi jogok kérdéskörét, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőségre, a nemi sztereotípiákra, és a diszkriminációra mindkét nem esetében, de leginkább az LHBT csoporthoz tartozókkal szemben. Célja volt továbbá, hogy felhívja a résztvevők figyelmét arra, hogy a nemi szerepek konzervatív társadalmi megítélésének következtében a nők nem tudnak egyenlő szerepet vállalni sem a nyilvános, sem a magán életben, így a politikai és üzleti életben szerepet vállaló nők száma alacsony marad, anyagilag a férfiaktól függenek és családon belüli erőszak áldozataivá is válhatnak. A projekten belül kifejezett szándékunk volt rámutatni arra, hogy minden országban vannak diszkrimináció-ellenes törvények és civil szervezetek, melyeket azzal a szándékkal alkottak meg ill. hoztak létre, hogy megelőzzék a nemi identitáson, szexuális irányultságon vagy egyéb diszkrimináción alapuló erőszakot, vagy ha ilyen történik, akkor segítséget és jogi hátteret nyújtson. Egy másik terület, amivel a projekt foglalkozott, az a társadalmi felelősségvállalás és a helyi közösség munkájában való aktív részvétel ösztönzése a diákokban. Ahhoz, hogy aktív állampolgárokká váljanak, olyan készségek fejlesztésére van szükség, mint az irányító készség és a csapatmunka, amikre a projekt során nagy hangsúlyt fektettünk.
    
A projekt egyik jellegzetessége az volt, hogy az országok Európa minden részét képviselték; észak-, dél-, kelet- és nyugat-európai ország is volt a résztvevők között, így nagyon eltérő társadalmi és kulturális háttérrel rendelkező diákoknak és tanároknak kellet együttműködniük. Ennek következtében megtapasztalhattunk mekkora különbségek vannak az egyes országokban a nemek közötti egyenlőség területén a törvényi szabályozásban és az emberek hozzáállásában, valamint láttunk különbséget kulturális és társadalmi tolerancia, elfogadás és a mások iránti tisztelet megnyilvánulásában.

A kétéves munka során a diákoknak lehetőségük nyílt idegen nyelvi (olvasás, írás, beszédértés és beszédkészség) valamint informatikai tudásuk fejlesztésére, mivel számos prezentációt kellet elkészíteni és előadni a projekt témáival kapcsolatosan. Kérdőívet készítettek a nemi sztereotípiákról, arról, hogy a diákok és a tanárok szerint hogyan nyilvánul meg a nemi egyenlőség az oktatásban, majd összehasonlították a nemi egyenlőség és a társadalmi felelősségvállalás kérdését az egyes országokban. Kiállítást szerveztünk, melyen bemutattuk a nemi sztereotípiákat illetve az ezzel ellentétes megnyilvánulásokat, a családon belüli nemi szerepeket családi fotók segítségével, illetve, összegyűjtöttük azokat a reklámokat, melyek diszkriminatívak a nőkre nézve. A kiállítások és a felmérések eredményét összegeztük, az egyes országokét összehasonlítottuk, és következtetéseket vontunk le, illetve javaslatot tettünk. Ezeket a prezentációkat mutatták be a diákok az egyes találkozókon, majd minden találkozó után valamelyik ország összegezte az elhangzottakat egy úgynevezett közös riport formájában, melyben rámutatott az országok közötti hasonlóságokra és különbségekre.

Ismereteink bővítése érdekében olyan szervezetek előadásait hallgattuk meg, melyek pl. a nők egyenjogúságával foglalkoznak (Fokus Oslóban), LHBT tagoknak és családjaiknak, barátaiknak nyújtanak segítséget (Reykjavík) vagy a hátrányos megkülönböztetést elszenvedőknek segít (Lengyelország Feminoteka és Lambda). A legtöbb találkozón a helyi önkormányzat egy tagja is fogadott bennünket, és bemutatta a helyi politikai és oktatási rendszert, beleértve a nemek közötti egyenlőség kérdését a politikában, az üzleti életben és az oktatásban. Ezeken a megbeszéléseken a diákok aktívan vettek részt, hiszen kérdezhettek illetve elmondhatták a saját tapasztalataikat.

A projekt megvalósítása során több iskolai tantárgy tantervét érintettük: idegen nyelv (a kommunikáció és az előadások nyelve az angol volt, kedvtelésből a fogadó ország nyelvét sokan gyakorolták), informatika (prezentációk, táblázatok készítése, kapcsolattartás email, közösségi oldalak segítségével, fényképek, videók megosztása), földrajz (a részvevő országok földrajzi elhelyezkedésének, főbb jellegzetességeinek megismerése), történelem (a résztvevő országok történelmének megismerése), művészetek (közös éneklés, tánc, a helyi folklór megismerése), etika (a projekt fő témája).

Biztosak vagyunk benne, hogy az a tudás, és azok a készségek, melyekre kétéves munka során szert tettünk, hozzájárulnak ahhoz, hogy mind a diákok, mind a tanárok jobban megértsék és elfogadják a nemi identitáson vagy a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés megszüntetésének fontosságát és hozzásegíti a résztvevőket, hogy tudatos és aktív állampolgárokká váljanak.