ECHA-DIPLOMÁSOK KONFERENCIÁJA
a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium szervezésében
2011. május 6 – 7.

 

 2011. május 6-7-én kétnapos konferenciának adott otthont a Home Center. Az ország valamennyi tájáról érkező résztvevők a tehetséggondozás helyzetéről, az előttük álló feladatokról és az eddig elért sikerekről tanácskoztak.  A program abba az országos rendezvénysorozatba illeszkedett, melynek elindítója a Magyar tehetséggondozó Társaság volt. A budapesti konferencia fő szervezője a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium volt, amely maga is elkötelezett képviselője a tehetséggondozás ügyének.

Fohsz TivadarA rendezvényt Fohsz Tivadar, Rákosmente alpolgármestere nyitotta meg.  Beszédében kiemelte az óvodákban és iskolákban megmutatkozó tehetséggondozás fontosságát, valamint azt, hogy a kerület intézményei élen járnak a tehetséges gyermekek fejlesztésében. Ezt követően Dr. Kaposi József, az Okatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója tartott előadást A tehetséggondozás lehetőségei az új Nemzeti Alaptantervben címmel. A mintegy száz résztvevő kíváncsian hallgatta az új kormányzati koncepció elképzeléseit a NAT változásairól és benne a tehetséggondozás helyéről.
A Németországból érkezett Franz J. Mönks professzor, az Európai drfranczjmonksTehetségtanács (ECHA -European Council for High Ability) örökös elnöke nemzetközi példákat ismertetett a tehetségazonosítás és tehetségfejlesztés témaköréből, jól illusztrálva, milyen változatos formában jelenhet meg a tehetség a különböző korú gyermekekben – már az óvodás vagy kisiskolás kortól.
Bajor Péter, a Magyar Géniusz Program projektmenedzsere a tehetséggel foglalkozó szervezetek összefogását és a hálózatépítés fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy az elmúlt években Magyarországon többszáz Tehetségpont jött létre, zömmel oktatási – nevelési intézményekben, s Budapesten is több mint nyolcvan ilyen tehetségközpont működik – ezekből kettő Rákosmentén. A hallgatóság figyelmébe ajánlotta a Géniusz Portál honlapját, amely a tehetségügy aktuális híreit naprakészen tolmácsolja az érdeklődő szakembereknek és szülőknek. Az első napot Dr. Balogh Lászlónak, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnökének értekezése zárta, melyben azt hangsúlyozta, milyen meghatározó szerepe lehet a tudományos kutatások felhasználásának az oktatáspolitikai döntések meghozatalánál. A magyar tehetségügy neves szakembere kiemelte, hogy a 2010-ben hivatalba lépett oktatási kormányzat végre méltó helyén kezeli a tehetséges diákok iskolai fejlesztését, s hogy ebben a munkában kiemelt szerep jut a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumoknak.

A szombati nap a kerületi tehetséggondozás főbb állomásait, illetve helyszíneit mutatta be az érdeklődőknek. Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó irodavezető helyzetelemzésében kitért arra, hogy a kerület vezetése mindig is fontosnak tartotta a tehetségek felkarolását és kellő színvonalú képzését. E cél teljesülésének érdekében fejlesztették az iskolahálózatot, s őrizték meg az elért eredményeket annak ellenére, hogy az önkormányzatok anyagi helyzete az utóbbi években az elvárhatónál is rosszabbul alakult.
Ezt követően az óvodai tehetségazonosításról hallhattunk a Hófehérke Óvoda vezetője, Koszorúsné Tóth Katalin előadásában, majd Farkas György igazgató mutatta be a Balassi Bálint Gimnázium komplex tehetséggondozó programját.  Szilva Jánosné, a gimnázium tehetségfejlesztő szakértője és Oszik Márta iskolapszichológus a Balassiban alkalmazott pedagógiai és pszichológiai vizsgálati módszerek alkalmazási területeit és hasznosságát hangsúlyozták, kiemelve, hogy a tehetséggondozás nemcsak a kognitív képességek fejlesztését jelenti.
Hallhattunk a gimnáziumban folyó két EU-s pályázat eredményeiről is. Molnár Zsolt történelemtanár, a „TÁMOP-3.2.9 Audiovizuális emlékgyűjtés” projekt vezetője a tudományos kutatómunka lehetőségeiről, Almási Andrea szakmai koordinátor pedig a TÁMOP 3.4.3 Együtt Rákosmente tehetségeiért konzorciumi pályázat megvalósult programelemeiről beszélt. Ezen a napon került sor Nagy Dóra, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettesének Tehetségpontokról szóló beszámolójára is, melyet a két iskola – a Kőrösi és a Balassi –ünnepélyes együttműködési megállapodásának átadása-átvétele koronázott meg.
A nap végére megfáradt vendégeket Dr. Piláth Károly vezetőtanár fizikakísérletei rázták fel, aki a tehetséggondozás módszertani lehetőségeit gyakorlati példákon keresztül illusztrálta.
A gazdag szakmai programot mindkét napon tehetséges előadók műsorszámai színesítették: valamennyien a Balassi Gimnázium volt vagy jelenlegi diákjai.
A Balassi ismét bizonyította, hogy kiváló szervezésével, színvonalas szakmai és kulturális programjával kerületünk pedagógiai életének kiemelkedő színtere. A konferencia elérte célját: a figyelmet a körülöttünk élő tehetségekre és a tehetségért való együttműködés fontosságára irányította.

(Az összeállítás a Hírhozó c. kerületi újság és a Magyar Géniusz Portál írása alapján készült)

 

kaposjozsef

Dr Kaposi József előadásabajorpeter

 

 

 

 

 

Bajor Péter előadása

 

 

A konferencia letölthető anyagai:

         

Koszorúsné Tóth Katalin:

Tehetségfeljesztés óvodás korban

Farkas György:

Komplex tehetségfejlesztő program a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban

Molnár Zsolt:

Tudományos kutatómunka a középiskolai oktatásban - a TÁMOP.3.2.9 európai uniós projekt céljai és eredményei

Almási Andrea:

Az "Együtt Rákosmente tehetségeiért" c. projekt legfontosabb elemeiről, állomásairól és sikereiről

Nagy Dóra:

A tehetségpontok szerepe a tehetségfejlesztésben Rákosmentén

Szilva Jánosné:

Pedagógiai és pszichológiai vizsgálati módszerek együttes alkalmazása az iskolai tehetségfejlesztésben

Oszik Márta:

Pszichológiai módszerek alkalmazása az iskolai tehetségfejlesztés szolgálatában

Dr. Piláth Károly:  

Tehetséggondozás a természettudományos tantárgyakban