Tájékoztató a tanulók iskolai felügyeletének lehetőségéről

2020. március 15.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gimnáziumunk is megszervezi azon tanulók felügyeletét, akiknek szülei nem tudják gyermekeik otthoni tartózkodását megoldani. Az iskolai gyermekfelügyelet legföljebb 10 fős csoportokban 8 és 17 óra között lesz. A felügyelet alatt oktatási tevékenységet (tanórát) nem szervezünk. Kérjük, hogy csak azok a szülők jelezzék az iskolai ügyelet iránti igényüket, akik más módon nem tudják megoldani gyermekük otthoni tartózkodását!

 

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a kisebb csoportokban szervezett iskolai ügyelet is nagyobb kockázatot jelent a vírus terjedése szempontjából, mint az otthoni tartózkodás.

Az iskolai ügyelet kizárólag a honlapon található szülői nyilatkozat kitöltése és titkárságnak való leadását követően vehető igénybe.

Az ügyeletet igénylő szülők március 16. (hétfő) 9.00 óráig e-mailben jelezzék szándékukat az osztályfőnöknek!