Hatásvizsgálati munkaközösség

Újonnan alakult munkaközösségünk feladataként az iskolai hatásvizsgálati mérések lebonyolítását, koordinálását és értékelését határoztuk meg.
A hatásvizsgálat iskolánk pedagógiai programjának fontos alappillére, amely megfogalmazza a hatásvizsgálati mérések célját és felépítését.
A mérések egyrészt az egyéni problémák felderítését és orvosolását célozzák, valamint ezek eredményességét is figyelemmel kísérjük. Célunk a speciális képességek feltárása és a reális, harmonikus énkép kialakításának segítése, illetve próbálunk segítséget nyújtani a specializációs irány kiválasztásában, valamint a tanulók képességeinek és személyiségének megfelelő felsőfokú képzés megtalálásában.

Bővebben: Hatásvizsgálati munkaközösség - munkaközösségi tagok

Gyermekvédelem


Gyermekvédelmi felelős:

Jakab Hilda tanár


Elérhetőség: az iskola e-mail címén
Fogadóóra:

  • A hét hétfő 5. óra


Iskolapszichológus:

Gergely Péter

 

Elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.
Bejelentkezni e-mailben lehet elsősorban hétfői és csütörtöki napokra
Fogadóóra:

  • A-B hét hétfő 07:30 - 14:00 óra között
  • A-B hét csütörtök 07:30 - 15:00 óra között

 

Szakmai segítő szervezetek elérhetőségei

 

Gyermekjóléti Központ
  1173 Budapest, Pesti u 80.
  Tel.: 06 1 256 20 90, 256 17 01
  E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Tevékenysége:
   • családi krízishelyzet esetén segítséget nyújtanak (pszichológiai, nevelési segítséget, szakmai szervezethez irányítást),
   • nevelési probléma esetén a családgondozók alapellátásba vehetik a gyermeket (figyelemmel kísérik a család életét, segítenek pl. sok igazolatlan  hiányzás esetén),
   • válás esetén segítenek a láthatással kapcsolatos problémák rendezésében,
   • szerveznek szabadidős tevékenységet hétvégeken, iskolai szünetekben,
   • korrepetálást is vállalnak indokolt esetben,
   • egyéni fejlesztésben segítenek,
   • ifjúsági klubot működtetnek.
Kapcsolatfelvétel:
   • szülő és/vagy a gyermek önállóan felkeresheti a Gyermekjóléti központot,
   • az iskola gyermekvédelmi felelőse irányíthatja a szülőt vagy/és gyermeket hozzájuk.
(Általában együttműködnek az iskolai gyermekvédelmi felelőssel, ill. minden intézménynek van egy felelős családgondozója a Gy.J.Kp-ban.)

 

Családsegítő Központ
  1173 Budapest, Újlak u 106.
  Tel.: 06 1 257 16 24

Tevékenysége:
   • családi krízishelyzet esetén segítséget nyújtanak az egész családnak (pszichológiai, nevelési segítséget, szakmai szervezethez irányítást),
   • szenvedélyproblémák esetén szakmai segítséget nyújtanak,
   • foglalkoztatási problémákkal is felkereshetők.
Kapcsolatfelvétel:
   • szülő vagy/és a gyermek önállóan felkeresheti a Családsegítő Központot
   • az iskola gyermekvédelmi felelőse irányíthatja a szülőt és/vagy a gyermeket hozzájuk


Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, EGYMI és Nevelési Tanácsadó
  1172  Naplás u 60.
  Tel.: 06 1 257 05 62, 253 67 33
  E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Tevékenysége:
   • a Nevelési Tanácsadó végzi el a tanulási nehézségekkel, részképesség-problémával küzdő gyerekek szakértői vizsgálatát és ezen tanulók fejlesztését is,
   • a Nevelési Tanácsadó végzi el a beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő gyermekek szakértői vizsgálatát és gondozását.


Rákosmente Önkormányzat Családvédelmi csoport
  1173 Budapest, Pesti út 165.
  Zöld szám: +36 80 217-217
  Telefon: +36 1 253-3300
  Fax: +36 1 256-0661
Tevékenysége:
   • szociális kérdésekben segítséget nyújtanak (RGyK, rendkívüli segélyek) ill. elbírálják a kérelmeket,
   • krízishelyzetben segítséget nyújtanak a családnak.

A gyermekvédelmi nyilvántartásba vétel törvényi előírásai és iskolai szabályai

 

1. Kötelező gyermekvédelmi nyilvántartásba venni:

a) hátrányos helyzetű gyerekeket

  (Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló
  • akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett
  • akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK)  jogosultságát a jegyző megállapította
  • akinek ezen felül törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermek iskolakezdésekor legfeljebb az iskola 8. évfolyamát fejezte be sikeresen, az halmozottan hátrányos helyzetű (Erről a szülő önként nyilatkozhat.)
  • akit tartós nevelésbe vettek szintén halmozottan hátrányos helyzetű.)
(Törvényi háttér: Közoktatási törvény 121.§  14. pont)

 
b) sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekeket 

 (Sajátos nevelési igényű (SNI) az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
  • testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd-fogyatékos, autista  - több fogyatékosság együttes fennállása esetén halmozottan fogyatékos -, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
  • a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
(Törvényi háttér: Közoktatási törvény 121.§  29. pont)

 

2. Nem kötelező, de nyilvántartásba szoktuk venni mint veszélyeztetett gyermeket azokat a tanulókat,  akik valamilyen más okból védelemre, figyelemre szorulnak.

A veszélyeztetettség oka lehet:
  • szociális /egy szülő nevel 1-2 gyerekeket; a gyermek nagycsaládban él; a szülő(k) munkanélküli(ek), nyugdíjasok stb./,
  • a gyermek tartós betegsége (diabétesz, asztma, súlyos allergia stb.),
  • részképesség probléma (diszgráfia, diszkalkulia, diszlexia),
  • családi krízis (szülő súlyos betegsége, hirtelen halála..),
  • magatartási, beilleszkedési gondok (agresszió, erős szorongás, hiperaktivitás).

  

Ezzel kapcsolatos információk:

a) SNI megállapítását kérheti szülő, szaktanár, osztályfőnök, de ennek megállapítására  csak a különböző Országos Felülvizsgáló és Rehabilitációs Bizottságok jogosultak.
 A szakvélemények 2-3 évig érvényesek, és tartalmazzák, hogy a gyerek milyen könnyítésre, felmentésre, sajátos eszközhasználatra jogosult tanulmányai során, osztályzáskor vagy az érettségi vizsgán.  A  szakvéleményeknek legkésőbb az érettségire jelentkezéskor kell rendelkezésre állni. Az osztályzás alóli mentességet a szülőnek e szakvélemény birtokában az iskola igazgatójától írásban kell kérnie, a kérelemre az igazgató szintén írásban ad választ.
Mivel a gyermekek kiskorúak, a vizsgálatra a szülőnek kell elkísérnie és neki kell időpontot egyeztetnie a bizottsággal. (A várakozási idő gyakran több, mint 30 nap!) Szükség esetén az iskola (osztályfőnök, szaktanár vagy gyermekvédelmi felelős)  pedagógiai véleményt ad a tanulóról.

 

b) A hátrányos helyzetű gyermeknek járó kedvezmények:
  • ingyenes tankönyv (a tankönyvrendelés idején kell erről nyilatkozni – jegyzői határozat fénymásolatával)
  • ingyenes étkezés (tanévkezdéskor kell kérni)
  • tovább tanulás esetén többletpont adható (a jelentkezési lapon van bővebb információ erről)
  • évente két alkalommal rendkívüli segély kérhető az önkormányzattól

Ki állapítja meg a gyermek sajátos nevelési igényét  illetve a részképesség problémákat?

 
A sajátos nevelési igény fennállását a különböző Országos Szakértői Bizottságok  állapítják meg. (pl. Országos Látásvizsgáló Szak. Biz.)
A részképesség problémák megállapítására a Nevelési Tanácsadó (Gy. T. Ált. Isk. és EGYMI) jogosult.
A szakértői vélemények tartalmazhatják a gyermek osztályzás alóli felmentésére szóló javaslatot is. Ennek alapján a szülő írásban kérheti az igazgatótól az osztályzás alóli felmentést. Ha a gyereket felmentik az osztályzás alól, azt a szaktanárral is közölni kell. A felmentés mellett viszont a gyerek köteles járni fejlesztő foglalkozásra.

Az érettségi vizsgán az osztályzás alóli mentességhez a szakvéleménynek már előbb (az érettségi előtt egy évvel) meg kell lennie.

A szakvéleményt szülő vagy szaktanár, osztályfőnök kérheti. Egy formanyomtatvány van erre a célra, amit a szaktanár vagy az osztályfőnök tölt ki, de a szülőnek ezt a véleményt ismernie kell.

A szakvélemények 2-3 évig érvényesek. A vizsgálat eredményét a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnök megkapja. Ebben a javaslat is benne van fejlesztő foglalkozásra (mivel nekünk nincs fejlesztő pedagógusunk, így gyakran a Nevelési Tanácsadóba járnak a gyerekek).
Mivel a gyermekek kiskorúak, a vizsgálatra a szülőnek kell elkísérnie és neki kell időpontot egyeztetnie a bizottsággal. (A várakozási idő gyakran több, mint 30 nap!)

Hatásvizsgálati mérések