Tájékoztató a távoktatás aktuális helyzetéről

2020. március 18.

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Március 16-tól távoktatás formájában szervezzük meg a tanítást. Az elmúlt napokban az átálláshoz szükséges lépések megtörténtek, ezek alapján kezdhetjük el a munkát.

Az osztályfőnökök segítségével felmértük diákjaink otthoni eszközellátottságát, elérhetőségét. Ez ahhoz szükséges, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni az online tananyagok segítségével folyó munkába.
A gimnázium saját domain nevével regisztrált a Google Classroom platformra. A sikeres regisztrációt követően a tanárok megszervezik saját virtuális osztálytermüket, amikbe hamarosan meghívót kapnak a diákok.
A héten a tanárok minden diákhoz eljuttatják az új helyzethez alakított tananyagbeosztást, ami a tanév végéig szól. Tájékoztatást adnak az általuk hasznosnak tartott módszerekről, amelyek alapján megszervezik a tananyag átadását és a tudás értékelésének módját.
Annak érdekében, hogy mind a diákok, mind a tanárok a tanulás-tanítás napi ritmusát meg tudják tartani, a munkaközösségek úgy döntöttek, hogy megtartjuk az eddigi órarendet. Ezáltal tudjuk tartani a szükséges haladási tempót, elkerüljük a tananyag torlódásából adódó kellemetlenségeket, lehetővé tesszük, hogy minden csoport a saját tanára segítségével haladjon tovább. Az élő audiovizuális kapcsolatot igénylő órák így nem akadnak össze.
Azon tantárgyak esetében is, ahol nincs szükség valós idejű online órák megtartására, az órarendi naphoz igazítjuk a tananyag beosztását. Ezek esetében a diákok napirendjét nem szorítja be a hagyományos „be- és kicsöngetés”, szabadabb időbeosztással végezhetik a feladatukat. Javasoljuk, hogy ne az utolsó pillanatra hagyják a munkát, hiszen néhány nap alatt is sok tananyag halmozódhat fel.

A virtuális csengetési rend” némiképp átalakul:

1. óra: 8.00 - 8.45
2. óra: 9.00 - 9.45
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 11.00 – 11.45
5. óra: 12.00 – 12.45
6. óra: 13.00 – 13.45
7. óra: 14.00 – 14.45
8. óra: 15.00 – 15.45


A hirtelen és váratlanul jött átállás a diákok és a tanárok számára is nehéz feladat, amit csak összefogva, egymás támogatásával oldhatnak meg. Az iskolavezetés és a tanári kar mindvégig figyelni fog arra, hogy diákjainkat ne érje hátrány a kényszerű átállás miatt.