Eljárásrend a járványügyi készenlét idejére

2020. augusztus 28.

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium a COVID-19 járványügyi helyzetre tekintettel kidolgozta az iskolalátogatás protokollját annak érdekében, hogy a diákok, pedagógusok és az iskola minden dolgozója számára biztonságos környezetet teremtsen.

A helyi eljárásrend kialakításakor figyelembe vettük az EMMI által kiadott iránymutatást. Az iskolai sajátosságok ismeretében igyekeztünk a lehető legoptimálisabb megoldásokat megtalálni. Kérünk minden diákot, szülőt és kollégát, hogy az alábbi előírásokat maradéktalanul tartsák be. Vigyázzunk a magunk, a társaink és az egész közösség egészségére!

I. Belépés az iskolába

A gimnáziumba lázas, beteg, a koronavírus tüneteit mutató tanuló nem léphet be. Kérjük a szülőket, hogy a COVID (légúti megbetegedés, láz) tüneteit mutató gyermeküket ne engedjék a közösségbe, forduljanak orvoshoz, s kövessék az orvos utasításait. Abban az estben se engedjék gyermeküket az iskolába, ha a családban igazolt vírusfertőzőtt van.
A közösségi terekben való csoportosulások minimálisra szorítása érdekében kérjük, hogy diákjaink az első, saját órarendjük szerinti tanórájukat megelőző 10 perctől lépjenek be az épületbe. (Pl. 8.25-ös órakezdés esetén 8.15-től.) Ebben az esetben azonnal a termükbe mehetnek, így elkerülhető az aulában történő hosszas és tömeges reggeli várakozás.
Az 5. évfolyam osztályai, valamint azok az osztályok, akiknek az aznapi első órájuk a „sárga épületben” van, a Ferihegyi út irányából léphetnek be az iskola épületébe. (Műfüves pálya melletti kapu.)
Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket csak az utcai bejáratig kísérjék! Ügyintézésre ne a reggeli beléptetési időszakot vegyék igénybe. Az iskolatitkárság 8.30 után áll a szülők rendelkezésére, a beléptetést a porta végzi. Az ügyintézés miatt belépő szülőkre ugyanazon biztonsági protokoll vonatkozik, mint a diákokra és az iskola dolgozóira (lásd alább).

Az iskolába való beléptetés protokollja:

 • Lázmérés. A bejáratoknál az iskola dolgozói ellenőrzik a belépők testhőmérsékletét az erre rendszeresített infravörös érintés nélküli lázmérővel. (Homlokon való mérés.)
 • Kézfertőtlenítés. A bejáratnál kézfertőtlenítőket helyezünk el. Kérjük, használják ezeket minden belépéskor.
 • Maszkviselés. Az iskola zárt közösségi tereiben (előterekben, folyosókon) a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező. Kérjük, hogy a diákok maguk gondoskodjanak maszkjuk beszerzéséről.
 • Távolságtartás. A zárt közöségi terekben lehetőség szerint tartsuk meg a 1,5 méteres távolságot.

II. Az iskolában tartózkodás

 • A tanítási órákon a maszk viselése nem kötelező. Az iskola zárt közösségi tereiben (előterekben, folyosókon) a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező. Kérjük, hogy a diákok maguk gondoskodjanak maszkjuk beszerzéséről.
 • A teremrend kialakításakor igyekeztünk az iskolán belüli mozgást a lehető legkisebbre korlátozni.  Az eddig a szünetekben zárva tartott szaktantermeket a szünetekben is nyitva tartjuk, ezzel is csökkentve a folyosói zsúfoltságot.
 • Az óraközi szünetekben javasolt a kertben, sportudvaron tartózkodás. A kijárást a főbejáraton és az „akváriumi” bejáraton biztosítjuk.
 • A büfé előtti sorban álláskor a maszkviselést és a távolságtartást be kell tartani.
 • A tornaöltözőket kisebb csoportokban lehet használni. A szakaszos ki- és beengedés a testnevelők feladata. A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadtéri pályákon tartjuk. 
 • Az 5. évfolyamon szervezett úszásoktatás az első félévben elmarad, helyette az iskolában tartjuk meg a testnevelés órát..
 • A tanulói mosdókban fertőtlenítő folyékony szappan áll rendelkezésre. Kérjük a helyes kézmosási szabályok betartását.

A lázas tüneteket mutató tanulót azonnal elkülönítjük, egyidejűleg értesítjük a szülőt. Ezt követően a szülő feladata, hogy a gyermekorvossal felvegye a kapcsolatot, s kövesse az orvos utasításait. A gyermek – gyógyulása után - csak orvosi igazolással léphet be újra a közösségbe.

III. Az iskola fertőtlenítése

Az iskola helyiségeit minden nap rendszeresen takarítjuk a rendelkezésre álló fertőtlenítő szerekkel. A takarító személyzet az erre a helyzetre kialakított protokoll szerint jár el. A mosdók, kilincsek, klaviatúrák fertőtlenítése a tanítási idő alatt folyamatosan történik.