A Balassi '92 Alapítvány levele a szülőknek a 2020. évi elszámolásról

2021. április 20.

Az alábbiakban közzétesszük az iskolai alappítvány tájékoztató levelét a 2020. évi elszámolással kapcsolatban.

Tisztelt Szülők!


Ezúton is szeretnénk megköszönni a Balassi ’92 Alapítványnak felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-át.

A felajánlott 1 %-os hozzájárulás évről évre emelkedő összeget jelent az Alapítványnak, s ennek megfelelően támogatási lehetőségeink is évről évre nőnek.

Sajnos a 2020-as évben nagyon sok iskolai programunk a járvány helyzet miatt nem valósult meg, de abban a reményben, hogy az elkövetkező évek lehetőségeket hoznak az ifjúság életébe, kérjük továbbra is elkötelezett támogatásukat.

A 2020-as naptári évben a tanulóifjúság támogatására fordított összeg részletes bemutatását jelen levelünkben ismertetjük a kedves szülőkkel is.

Tisztelt Szülők!
Alapítványunk a diákok szociális támogatásával, tanulmányi munkájukban elért eredményeik elismerésével, rendezvényeink, kirándulásaink, táborozásaink anyagi feltételeinek segítésével olyan hátteret képes nyújtani, melyet sajnos az iskolának egyéb forrásból nem áll módjában biztosítani, ezért még egyszer megköszönve felajánlásaikat, szeretnénk további támogatásukat kérni.


Adószám:
18048559-1-42


Budapest, 2021. április 18.

Tisztelettel:

Balassi ’92 Kuratóriuma