angollogo

Angol belső vizsga 10. évfolyam


VIZSGALEÍRÁS

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban azok a diákjaink vizsgáznak angol nyelvből, akik 5. osztálytól kezdve első idegen nyelvként tanulták az angolt. A rendelkezésre álló óraszám lehetővé teszi, hogy diákjaink nyelvtanulásuknak már ebben a szakaszában az érettségi, illetve a nyelvvizsgák feladattípusaihoz hasonló feladatokat oldjanak meg. A vizsga összeállításánál azonban minden körülmények között figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait.

Vizsgaleírás bővebben...