griflogo

Német záróvizsga 10. évfolyam

 

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók 6 év nyelvtanulást követően olyan nyelvtudás birtokába jutnak, amellyel a nyelvtanulás első alapozó szakaszát lezárják és az elért szintről záróvizsga formájában számot adnak. Ez a szint az Európa Tanács által meghatározott B1+  nyelvi kompetencia-szintnek felel meg. A magas óraszám (4-3,5-6-4-4) lehetővé teszi, hogy a tanulók az érettségi és a nyelvvizsgák feladattípusaihoz hasonló feladatokat oldjanak meg.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A két vizsgarészt külön-külön százalékosan értékeljük, ezek matematikai átlaga adja a vizsga eredményét százalékban, majd ebből alakítjuk ki a végső érdemjegyet.

Bővebben: záróvizsga leírása a 10. évfolyamon

Bővebben: záróvizsga tételsor 2022