A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium elnyerte az ÖKOISKOLA címet

2017. szeptember 28.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Földművelésügyi Minisztérium (FM) – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti- és fenntarthatóságra, továbbá globális felelősségvállalásra nevelésben részesüljön.

A cím azon intézmények elismerése, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel, valamint a globális felelősségvállalásra neveléssel is.
A Balassiban nagy hagyományai vannak a környezettudatosságra nevelő pedagógiai munkának. Ehhez minden feltétel adott: a kertvárosi környezet, a hatalmas alapterületű iskolakert, melyet a tanulók gondoznak, s mindehhez a téma iránt fogékony tanárok és diákok.
Szeptemberben jött a hír, miszerint az intézmény sikeresen pályázott az ökoiskolai címre. A kitüntetés keretbe foglalja az eddig végzett szerteágazó tevékenységet, s egyszersmind újabb lendületet ad a további munkának.