Az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó információk - 2012/2013-as tanév

2012. szeptember 3.

Érettségi vizsgidőszak a 2012/2013-as tanévben:

A 3/2012. (VI. 8.) EMMI-rendelet 1. sz. mellékletének 1-2. pontjának megfelelően a tanév rendjében két érettségi vizsgaidőszak van. A vizsgaidőszakok – a vizsga szintjétől függetlenül – a következők:

a)    október-november hónap: a kijelölt középiskolák részére a rendes, az előrehozott, az ismétlő, a pótló, osztályozó és a javító érettségi vizsgák megszervezése, (a vizsgák kijelölt helye a XVII. kerületi Békésy György Szakközépiskola).

Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 5. (szerda)

b)    május–június hónap: valamennyi középiskola részére a rendes, az előrehozott, a kiegészítő, a szintemelő, az ismétlő, a pótló és a javító érettségi vizsgák megszervezése, valamint iskolánkban az emelt szintű érettségi vizsga lebonyolítása.

Jelentkezési határidő: 2013. február 15. (péntek),

Az érettségi vizsgához szüksége osztályozó vizsga letételének határideje: 2013. április 25. (csütörtök).
A 2013-as őszi előre hozott érettségi vizsgához szükséges osztályozó vizsga letételének határideje az augusztusi javítóvizsga napja (augusztus 27-én – kedden 09,00 óra)


2013. január 9-én (szerdán) tájékozató a 10., a 11.  és a 12. évfolyam tanulóinak a felvételi pontszámok kiszámításáról, valamint ismertetés az aktuális felvételi jogszabályokról (kollégáknak, érdeklődő szülőknek is!)

Az érettségi vizsgatárgyakhoz kapcsolódó követelmények

2012. szeptember 3.


Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, amely a 2012. május-júniusi vizsgaidőszaktól alkalmazandó letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról. Ugyanitt érhetők el az eges érettségi vizsgatárgyakra vonatkozó követelmények is.

Bővebben: Érettségi vizsgatárgyak - követelmények

A korábbi vizsgaidőszakok vizsgaanyagai tantárgyanként

2013. szeptember 3.


Az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők a korábbi érettségi időszakok közép-és emelt szintű írásbeli feladatlapjai és a javítási-értékelési útmutatók vizsagatantárgyanként. (2005-től napjainkig.)

Bővebben: Korábbi vizsgaidőszakok írásbeli feladatlapjai vizsgatantárgyanként