Mihály Panka 5. a osztályos tanulónk Bécsben is első helyezést ért el

2019. április 1.

Az AMAPED, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Szervezete, a Nemzeti Tehetség Program, az EMMI és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, idén 10. alkalommal jubileumi mesemondó és szavalóversenyt szervezett Bécsben  2019. március 30-án.

A 200 versenyző 6 zsűri előtt, korosztályos mezőnyben 2 bécsi helyszínen mutatkozhatott be. Az AMAPED bázisa a Mariahilfer Strassen található, míg a Collegium Hungaricum, a Balassi Institut a város másik pontján. Ez a két helyszín adott otthont a versenyzők szerepléséhez.
Mentsik Szilvia, az AMAPED elnökasszonya, az intézményvezetővel nyitotta meg a versenyt, ami számunkra már második alkalommal jelent megmérettetési, továbbá gimnáziumunk számára ismertségi lehetőséget.


Az idei évben egy kiváló, itthon is épp az országos Hazafias líra versenyén is első helyezést elért Mihály Panka 5. A osztályos tanulóval neveztünk be, akinek 2 tanára és Panka szülei vállalták, hogy támogatást nyújtanak ehhez a versenyhez.  A szakmai munka mellett a teljes nyelvi és kulturális támogatást Sipiczky Márk tanár úr személyében biztosítani tudtuk. Több olyan versenyzővel találkozhattunk, akik a magyarországi versenyeken már eredményesek voltak, s ide is eljöttek szintén a nemzetközi mezőnyben való szereplésért. Egyezik a véleményem a szakmai zsűri egyik színházi rendezőjének véleményével, aki azt mondta, hogy a második mondatnál tudta, hogy ki lesz ennek a kategóriának a győztese. Kányádi Sándor verse mindenkit megérintett. A gyönyörű hang, a értő versmondás mintáját hallhattuk ismét. A tartalom és forma összhangja jelent meg a bécsi versenyen.

A kis delegáció abban a szerencsés helyzetben volt, hogy olyan kiváló kísérőt tudtunk a tanár úr személyében felkérni, akinek nem okozott szinte semmi gondot a programban, ami a felnőttek kéréseinek teljesítésére vonatkozott. Együtt volt a latinos műveltség, az irodalom, művészetek teljes tárháza, a történelmi helyszínek és események bemutatása. Osztályfőnökként és bölcsész-nyelvtanárként Sipiczky Márk tanár úr mindenben teljes otthonossággal tudott mozogni és komplett szakmai vezetést tartani. Köszönjük, a jövőben is számítunk kiváló felkészültségére és együttműködésére. Igazi szellemi felüdülés volt mindenki számára. Segítségével így sokkal több látnivalót tudtunk – egy 19. kerületi iskola számára is lehetőséget kínálva Bécs megismerésére – megnézni és eljutni a városban olyan helyekre, amelyeket a tanár úr megmutatott az érdeklődők számára. Így jutottunk el a Kapucinus templomhoz, ahol a Habsburg-ház családi sírboltja található.  A 3 jelentős dinasztikus temetkezési helyszín közül ez lett a legjelentősebb. Itt zajlott le az utolsó temetés 2011-ben Habsburg Ottóé. Sipiczky tanár úr felhívta a figyelmünket – épp a nemrég megvalósult szlovák utunk kapcsán -, hogy Mária Terézia monumentális kriptájának egyik oldalán  a magyar és cseh királyi koronázás  eseménye látható, amikor 1741-ben Pozsonyban megkoronázták a királynőt, aki egy rögtönzött hajóhídon kel át hintajával.  A rokokó síremlék egyik ábrázolásánál a Szent Korona és a magyar címer látható.

Természetesen a turisták egyik legnépszerűbb kiindulópontja a Szent István-dóm, amit mi is megtekintettünk. Összehasonlítottuk a magyar és bécsi Operaházat,  s az osztrák  Parlament épülete előtt pedig Pallasz Athéné szobrát láthattuk. A belvárosban  a Szentháromság-oszlopot nézhettük meg, ami köztudottan az 1679-es pestis-járvány megszűnésének emlékére, I. Lipót császár fogadalmára emlékeztet, s itt is, mint oly sok helyen,  a latin feliratokat olvashattunk.  
(Deo Filio Redemptori – Isten fia megváltó – az ikonográfiai elképzelés  szerint a Szentháromságot a Habsburg Birodalommal azonosították.)

Oly sok a látnivaló, s történelmünk szoros szálai miatt a közös emlék, hogy külön e célra szervezett tanulmányutak lennének megfelelőek, hogy múltunk is közelebb kerülhessen a valóságban a gyerekekhez. A tanórákon is fognak majd irodalomból hallani a testőr írókról is, s sokat tudnánk mesélni arról, hogy a magyar irodalom és Bécs kapcsolata a 16. századtól már szorosabbá válik, hiszen Pázmány Péter is a bécsi egyetemet látogatta, 28 évesen már Grazban professzor, de ha másra nem is gondolunk, Balassi Bálint is megénekelte a Tiefer  Grabenen lakó „szép német leánt” , Zsuzsannát és a „szép atyafiát”, „víg Anna-Máriát”.  Több oldalt lehetne még írni az irodalmi vonatkozásról Béccsel kapcsolatban. Se szeri se száma a magyar vonatkozású emléktábláknak és utcaneveknek, helyszíneknek. Panka számára is tartogattunk meglepetést. A verseny napján már egyénileg, saját tanáraik lepték meg a saját diákjukat.  Mi a „szokásos” Lepkeházba vittük a győztesünket, Mihály Pankát, ami kihagyhatatlan, és oly kedves, egyedi látnivaló, hogy ezzel szerettünk volna kedveskedni tanítványunknak, s édesapja el is vitt bennünket, hogy lendületesen meg tudjuk oldani ezt programot, de még időben haza is tudjunk indulni.


Köszönetet szeretnénk mondani ezúton is a verseny szervezési-logisztikai  feladatainak színvonalas lebonyolításáért kollégánknak, Sipiczky Márk tanár úrnak  és Mihály Panka szüleinek!
Bízunk benne, hogy a sikeres szereplés mellett ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy felejthetetlenné tegye ezt a bécsi nemzetközi versenyt.